سردبیر هفته نامه جوان استان گلستان و استاد دانشگاه فرهنگیان در واکنش به" اظهارات غیر منتظره مدیر کل محترم ارشاد اسلامی استان گلستان با حمله به منتقدین نشریه انحرافی استارباد" گفت: این واکنش بسیار قابل تامل است؛ ادبیات سازنده و انقلابی منتقدان را ، تعبیر و تعقیب به کتک زدن و جوسازی می کنید ؟انتظار دارید فرزندان انقلاب منتظر فرمان ارشاد اسلامی باشند که بعد از دوسال هنوز از آنهمه تحریفات استارباد لب به سخن نگشوده است و اکنون در مقام اعتراض به منتقدین شمشیر را از رو بسته است؟

به گزارش کلاس بیست؛ "ولی‎الله شهابی" فرهنگی برجسته و استاد دانشگاه فرهنگیان و سردبیر هفته نامه جوان استان گلستان  در یادداشتی نوشت: مدیر کل محترم ارشاد اسلامی استان گلستان در اظهارات غیر منتظره ای با حمله به منتقدین نشریه انحرافی استارباد مطالبی را بیان فرمودند که درخورتأمل است . در تبیین و تحلیل مطالب آن بزرگوار در ارتباط با فصلنامه استارباد چه پیامی قابل دریافت است ؟

ادبیات سازنده و انقلابی منتقدان را ، تعبیر و تعقیب به کتک زدن و جوسازی می کنید ؟

۱- در نکته ای اشاره شد که ؛ « در محتوای فصلنامه چیزی ندیدم! » محل سئوال است ؛  آقای فضیلت ،آیا در 9 شماره فصلنامه  حقیقتاٌ چیزی را ملاحظه نفرمودید ؟ ولااقل استنادات منتقدین را هم ملاحظه نفرمودید ؟ اگر چنین است معنایش این است که شما هم قائل به دیدگاههای مطرح شده در فصلنامه هستید . وچنانچه قائل نیستید مواضع خود را با مطالعه بیشتر شفاف تر بیان کنید .

۲- گفته شد ،« اگر منتقدان دنبال کتک زدن و جو سازی نیستند چرا با ارشاد مکاتبه نکردند ؟ » این بدان معناست که هر کس سخنی بدون اجازه ارشاد دررسانه ها بزنند در پی کتک زدن و جوسازی است ؟ جنابعالی ادبیات سازنده و انقلابی منتقدان را ، تعبیر و تعقیب به کتک زدن و جوسازی می کنید ؟ آیا این گونه مطالب از سوی یک مدیرکل ارشاد استان ، جریان سازی جدیدی برای انقلابی هراسی جامعه نیست ؟

 واساساٌ آیا اگرتحریفات مندرج در فصلنامه  به اطلاع ارشاد استان می  رسید ، ارشاد اسلامی چه موضعی در قبال این انحراف آشکار داشت ؟ و اکنون که به طریق غیر معقول رسید چه موضعی دارد ؟ آقای فضیلت محض استحضارجنابعالی و همکاران ارشاد شما ، توهین به روحانیت در یک سال و نیم قبل ودر فصلنامه شماره ۴ زمستان ۹۴ صورت گرفت در طی این مدت ارشاد اسلامی استان چه موضعی گرفت ؟ در حالیکه منتقدین به اهانت کنندگان را کمتر از ۲۴ ساعت زیر سئوال برده اید !

رفتارهای عمارگونه فرزندان انقلاب اسلامی ، ناسازگار با اسلام ومنافی اخلاق است یا آنهایی که در جبهه حمایت ازکفر و نفاق قرار گرفته اند ؟

۳- اشاره شد که « گیریم که منکری اتفاق افتاده باشد که نیاز به اثبات دارد اما این رفتارها با دین ما سازگاری دارد یا اخلاق! اگر قصد نهی از منکر داشتند چرا مکاتبه ای صورت نگرفت و نگذاشتند که روال قانونی طی شود و چرا موضوع را رسانه‎ای کردند.» در پاسخ باید گفت ؛  اولاٌ عبارت « گیریم که اتفاقی افتاده باشد»  معنایش این است که اتفاقی نیفتاده است .! وهمه چیز درسر جای خودش است .

 ثانیاٌ عبارت« نیاز به اثبات دارد » چه چیزی را باید اثبات کرد ؟ واقعاٌ آقای فضیلت منتظر اثبات وجود چنین مطالبی در فصلنامه استارباد هستند ؟ لااقل یک روز قبول زحمت بفرمایید وسخنان افاضل استارباد را بخوانید .

ثالثاٌ  جای سئوال است ، رفتارهای عمارگونه فرزندان انقلاب اسلامی ، ناسازگار با اسلام ومنافی اخلاق است یا آنهایی که در جبهه حمایت ازکفر و نفاق قرار گرفته اند ؟وبرای هتاکی به اسلام . انقلاب و روحانیت از هیچ کوششی دریغ نمی کنند ؟  

رابعاٌ  گفته شد « چرا موضوع را رسانه ای کرده اند » باید گفت : موضوع  تحریفات استارباددقیقاٌ رسانه ای هست نه اینکه آن را رسانه ای کرده باشند . پاسخ رسانه را باید رسانه بدهد وارشاد هم در گام نخست وظیفه رسانه ای دارد .

مطالب موهن استارباد  فراتراز خلاف قانون ،که خلاف شئون است

مطالب موهن استارباد  فراتراز خلاف قانون ،که خلاف شئون است . شئون سیاسی ،شئون فرهنگی ،شئون اعتقادی ، شئون اخلاقی ، شئون انسانی زیر سئوال رفته است ! آنها بدون ملاحظه هیچ قانونی ، اساس را نشانه گرفته اند !  باید اذهان تحریف شده اصلاح گردد و اصلاح اذهان  وتنویر افکار؛ مستلزم زبان نطق وکلام منطق است ، بیان حق به قلم رسانه با  رعایت عدل و انصاف است  . در حالیکه سیاق قانون  منع است . زبان  قانون در باره خلاف نهی است . اجرای قانون در موضوع خلاف ابزار بازدارندگی  است .اثر وضعی قانون ، تهدید وتمکین است .  لهذا گرچه رعایت قانون فرض است وانکار قانون فساد است وعبور از قانون خلاف شرع است .  اما اثر قانون لزوماٌ متضمن اصلاح نیست . بویژه در شرایطی که ضابطین اجرای قانون با اعمال سلیقه سیاسی در قبال خلاف بیّن  غمض عین می نمایند  . کارامدی لازم را ندارد .

 ۴- اظهار شد که « ما در شرایطی نیستیم که جامعه را به التهاب بکشانیم راه منطقی و معقول مکاتبه با ارشاد در صورت مشاهده تخلفات است»  آقای فضیلت ، یا شما به سلاحهای دشمنان در جنگ نرم آشنا نیستید و یا مصالح دیگری درکار است .

ااستارباد فرصتی برای گشودن عقده هابا قلم های مسموم  و میدانی برای  ترکتازی نرم

 اولاٌ باید گفت هیچیک از افرادی که علیه روحانیت و انقلاب اسلامی در فصلنامه استارباد قلم فرسایی کرده اند،  نه اصلاح طلب هستند و نه اصولگرا،  نه انقلاب را قبول دارند و نه روحانیت را . نه دلسوز مردم هستند و نه دلسوز دولتمردان . آنهااستارباد را فرصتی برای گشودن عقده هابا قلم های مسموم  و میدانی برای  ترکتازی نرم خود قرار داده اند  ،تا انقلاب اسلامی را انقلاب بهمن ۵۷ بنامند . روحانیت را شارلاتان بخوانند . سردمداران منافقین و کمونیست ها را انقلابیون واقعی معرفی کنند وبرای تاریخ آنها سند سازی کنند  . رهبری امام خمینی را تحمیل بر نظام تلقی کنند که پس از پیروزی انقلاب برگزیده شد  ورضا خان را باغسل خدمت در تاریخ تطهیر کنند .

ثانیاٌ  با این اوصاف ، انتظار دارید فرزندان انقلاب منتظر فرمان ارشاد اسلامی باشند که بعد از دوسال هنوز از آنهمه تحریفات استارباد لب به سخن نگشوده است و اکنون در مقام اعتراض به منتقدین شمشیر را از رو بسته است  ؟

آقای فضیلت ،قطعاٌ در طول سالهای پس از انقلاب در کنار دست پروردگان خمینی بزرگ  بوده اید . فرزندان خمینی  همانهایی هستند که تهاجم گسترده دشمنان را درهزار کیلومتراز مرزهای میهن اسلامی با دست خالی اما با همه وجود دفع کردند به همه  هجمه ها وتوطئه های داخلی، در قالبهای مختلف ترور ، تحریم  ، تفرقه ، تهدید و فتنه های رنگارنگ پاسخ دندان شکن دادند . لذا  آنها  نمی توانند در جنگ نرم  بیش از این منتظر دستور بمانند.   

کاش اقربای سیاسی  وسازمانی ارشاد استان ، با مطالعه بخشی از مطالب موهن استارباد  ویاد آوری نکات نادرست وآلوده ، به شما کمک می کردند و در پیامک ها باالفاظ  به به و چه چه از پاسخ رسانه ای تان ، قهر مدیریتی را در شما تقویت نمی کردند .

حضرات لحظه ای در محضرآزادگان تاریخ  بیندیشند که ؛  این مسئولیت ها امانت انقلاب است برای حفظ امانتی که با خون صدها هزار شهید بدست آمده است نمی توان مسامحه کرد . در پایان انتظار دارد که همه بنا به فرمایش امام راحل (ره) به یک اصل پایبند باشیم وآن اصل در سخن امام این است :؛«  در هر مسئله ای که پیش می آید اول ببینید خدا چه می گوید بعد آن را انجام دهید » .

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه

توجه!

کلاس بیست نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند. .
اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می شوند


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار مهم

 

کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.   

طراحی و تولید: "برهان گرافیک"