تعداد 350 دست لباس، توسط خیر مشهدی به دانش آموزان بی بضاعت و محروم شهرستان گالیکش اهدا شد.

نورعلی علمشاهی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول منصوب شد.

جلسه‌ کمیته هماهنگی و پیگیری آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان گلستان در دفتر معاون پرورشی اداره‌ کل آموزش و پرورش استان برگزار شد .

مدیرکل بهزیستی گلستان گفت: ۸۰۰ کودک بد سرپرست و بی‌سرپرست در مراکز بهزیستی گلستان، نگهداری می‌شوند.

نشست تخصصی معاونین آموزش متوسطه قطب ۵ کشور با حضور معاون متوسطه آموزش و پرورش گلستان برگزار شد.

اخبار مهم