دانش آموزان روستای کاظم خوجه در روزهای برفی شهرستان و به بهانه روز هوای پاک دل به ارتفاعات پوشیده از برف روستای کاظم خوجه رفتند.

photo_2019-01-19_08-05-42.jpg

photo_2019-01-19_11-01-21.jpg

photo_2019-01-19_11-01-33.jpg

photo_2019-01-19_11-01-50.jpg

photo_2019-01-19_11-02-04.jpg

photo_2019-01-19_11-02-36.jpg

photo_2019-01-19_11-02-37.jpg

photo_2019-01-19_11-02-38.jpg

photo_2019-01-19_11-02-39.jpg

منبع: کلاله

انتهاي پيام/