نشست استانی کنگره ملی خانواده در گلستان برگزارشد.

به گزارش گلستان ما؛ کنگره ملی خانواده برای سومین سال متوالی توسط بنیادملی خانواده وبا مشارکت سازمان دولتی ومجموعه های مردم نهاد در 13 و14 اسفندماه درتهران برگزار خواهد کرد.

نشست استانی این کنگره در بهمن ماه با مشارکت موسسه مردم نهاد مهربانوی استرآباد و کانون بانو ورسانه  وسازمان فضای مجازی سراج خواهران در ساعت 15.30 تا17 درنمازخانه دبیرستان دخترانه علوم ومعارف صدرا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و با حضور پرشور بانوان به صورت همزمان  حضوری وبه صورت مجازی وبرخط برگزار گردید.

دراین نشست تخصصی با عنوان ((صیانت از خانواده درفضای مجازی))پس از صحبت های دبیر این کنگره خانم حسینی درزمینه اهداف ایجاد کنگره ملی خانواده دراستان گلستان کارشناس محترم این نشست حسینی جبلی دکترای علوم قرآن وحدیث ومشاور خانواده  ومدرس حوزه ودانشگاه با بیان مقدمه ای از این که چه بخواهیم وچه نخواهیم موضوع فضای مجازی باید جدی گرفته شود به منظور حفظ و صیانت از خانواده در فضای مجازی با تاکید برآسیب های فضای مجازی بیشتر برمصرف درست ومدیریت صحیح ازفضای مجازی تاکید داشت.

وی بیان کرد: «براساس آموزه های اسلامی یکی از مهم ترین نقش والدین تربیت صحیح فرزندان وبه کارگیری الگوی برتر بر ای اعضای خانواده است.

حسینی جبلی با بیان اینکه یکی از بهترین الگوها برای فرزندان پدر ومادراست، گفت: اگر والدین اصلاح مصرف رسانه ای وبهره مندی از فضای مجازی را از خودشان شروع کنندفرزندان نیز از رفتارها وعملکرد آنان الگو خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: درزمینه مدیریت صحیح  استفاده از فضای مجازی برنامه ریزی وزمان بندی درست برای استفاده از رسانه های جدید به کار گرفته شود.

حسینی جبلی اذعان کرد: گفتگو و تعاملات خانوادگی ،ارتباط بیشتر با اقوام وبستگان وایجاد پیوند بیشتر با مراکز دینی که مروجان دین واصول اخلاقی هستند از سایرراهکارهایی است که می توان درمقابله با آسیب های فضای مجازی به کارگرفت.  

دبیرکنگره ملی خانواده استان­ گلستان­ حسینی درارائه گزارش این نشست  اظهار کرد: نظر به اهمیت موضوع خانواده دربنیادملی خانواده که رکن اصلی سازندگی شخصیت فرداست؛فضای مجازی به دلیل جذابیت وکارکردهای ویژه ای که دارد بیشترین وقت وتوجه اعضای خانواده را به خود اختصاص می دهد .

وی افزود: دراین نشست آسیب های متنوع در فضای مجازی مورد بررسی قرارگرفت.درحوزه های مختلف همچون حوزه فرهنگی:با ترویج فرهنگ بیگانه ،حوزه اجتماعی با تغییر سبک زندگی ،حوزه دینی با ایجاد تشکیک درزمینه دین وشکل گیری شایعات درحوزه ارزش های دینی ،حوزه هویتی با ایجاد هویت جهلی به جای هویت واقعی مورد بررسی قرار گرفت.

درادامه این نشست به سوالات مطرح شده بانوان فعال فرهنگی پاسخ داده شد.دراین نشست تخصصی یک بسته فرهنگی­همراه با بروشوری با عنوان خانواده وفضای مجازی وکتاب­کارشناس برنامه­باعنوان «تربیت دینی   نسل جوان با تاکید برآسیب شناسی»تقدیم شد.

انتهای پیام/