0001سرویس علمی : مسابقه علمی دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم وششم ابتدایی، اول و دوم متوسطه دوره اول (هفتم و هشتم) اول و دوم متوسطه (ریاضی، تجربی و انسانی) دوره دوم. به گزارش کلاس بیست ، سازمان بسیج دانش آموزی برای روشن شدن وضعیت علمی و تحصیلی دانش آموزان برای خود، کمک به خانواده جهت دستیابی آسان تر به نقاط قوت و ضعف تحصیلی فرزندشان، تمرین در یک رقابت کشوری ، ایجاد انگیزه برای تقویت مطالعه در میان دانش آموزان و… به برگزاری مسابقه علمی دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم وششم ابتدایی، اول و دوم متوسطه دوره اول (هفتم و هشتم) اول و دوم متوسطه (ریاضی ، تجربی و انسانی) دورهدوم در سال تحصیلی 94-93 می نماید که با جوایز نفیس همراه خواهد بود.

با دانلود فایل فشرده زیر از اهداف، شرایط و زمان آزمون آگاهی لازم را کسب نمایید.

0001

 

0001

0001

فرم ثبت نام