جشنواره غذا مادران ودختران قهرمانان هندبال دانش آموزان دختر آموزشگاه های گرگان با حضور مسئولان و جمعی از خانواده ها در سالن ورزشی کارگران در گرگان برگزارشد.

مسابقات آموزشگاه های ابتدایی شهرستان کردکوی درحالی به کار خود پایان داد که مدارس فرهنگیان، نیکان و مرحوم خطیری مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

طرح صبحانه ی سالم در دبستان بعثت قزلجه  آزادشهر برگزارشد.

معلمان مهربان مدرسه مهربانی پارس گرگان جشن یلدایی خود را کنار کودکان کار اتباع بیگانه و بازماندگان از تحصیل برگزار کردند.