دختران بسیجی دانش آموز بندر ترکمن از مناطق غرب کشور بازدید کردند.

 به گزارش کلاس بیست؛  این دانش آموزان در طی این 4 روز از یادمانهای شهید چمران ، تنگه مرصاد و رزمایش رزمی فرهنگی کرمانشاه بازدید خواهند کرد.

turkman 1

turkman 1

turkman 1

turkman 1

turkman 1

turkman 1

turkman 1

turkman 1

turkman 1

turkman 1

turkman 1

انتهای پیام/