طرح صبحانه ی سالم در دبستان بعثت قزلجه  آزادشهر برگزارشد.

به گزارش کلاس بیست؛ طرح صبحانه سالم باحضور آخوندخوجملی ومعاون سیاسی امنیتی فرماندار لاری کمان قزلجه ومعاون آموزشی وپژوهشی ومتخصص،  حسینی قابوسی پزشک تغذیه در دبستان بعثت قزلجه آزادشهر برگزارشد.

sobhaneh s 9

sobhaneh s 1

sobhaneh s07

sobhaneh s 6

sobhaneh s 2

sobhaneh s 3

sobhaneh s 4

sobhaneh s 5

انتهای پیام/