مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه را منتشر کرد.

به گزارش کلاس بیست؛ از وزارت آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰  از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد.

در این برنامه، امتحانات نهایی حضوری پایه دوازدهم، دوره دوم متوسطه روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری به انضمام جدول اعضای کشیک مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش و نکات قابل توجه در برگزاری امتحانات اعلام شده است.

برنامه امتحانات نهایی دی ماه ۱۴۰۰ را  اینجا  مشاهده کنید.