مسابقات اسکیت دانش آموزی مدارس استان گلستان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار شد.

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول دبیرستان شاهد گنبد با امضای توماری با عنوان" چهارشنبه سوری بدون ترقه و انفجار ، کارهای پرخطر چهارشنبه آخر سال را تحریم کردند.

مرحله مقدماتی دهمین دوره لیگ علمی بین المللی پایا با رقابت 4 تیم 5 نفره از پسران و 11 تیم 5 نفره از دختران در شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

اخبار مهم