200 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دوم دبیرستان گنبدکاووس در اردویی 4 روزه به سمت مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

مانور سراسری زلزله  و ایمنی از حوادث در مدارس شهرستان مینودشت برگزارشد.

مانور زلزله با حضور رييس آموزش و پرورش گميشان درمدرسه پسرانه شهید مصطفی خمینی گميشان برگزار شد.

مانور سراسری زلزله همزمان با مدارس سراسر کشوردر مدارس شهرستان آزادشهر برگزار شد.

مانورسراسری زلزله  و ایمنی از حوادث امروز با حضور دانش آموزان در مدارس سراسر گلستان برگزارشد.

پسته عمده و جزئی عنایتی