اردوی علمی - تفریحی دانش آموزان دبستان ۲۲ بهمن دلند در پژوهش سرای خوارزمی رامیان برگزار شد.

رییس اداره محیط زیست بندرترکمن از اجرای طرح محیطبان با استقبال پرشور دانش آموزان دبستان طالقانی در این شهرستان خبر داد.

کودکان و نوجوانان خواجه نفسی با معنی و مفهوم رنگها و نمادها در پرچم مقدس کشورمان آشنا شدند و با علم به اینکه پرچم کشورمان در جهان نشانه هویت و شناسنامه ما در جهان هست به عزت و سابقه غرور آفرین پرچم کشورشان ایران و ایرانی بودنشان بالیدند.

اخبار مهم