برگزاری ابتکاری کلاس شهید شناسی فرصتی است تا دانش آموزان با شهدای شهر و منطقه خود آشنا می شوند.

جلسه تبیین برنامه های تشکل امین انجمن اسلامی برای والدین نوانجمنی های مدارس گرگان در اتحادیه این شهرستان برگزارشد.

دانش آموزان فرزانه دبستان ۲۲ بهمن دلند نقاشی هایی را برای دلاور مردان بی ادعا، معدنچیان زحمت کش به تصویر کشیدند.

درخشش دانش‌آموز ناشنوا گاليكشی در مسابقات نقاشی و جمله نويسی روز ملی پارالمپیک.

سائل ایمنی و اطفای حریق در مدرسه دخترانه شاهد کردکوی به دانش آموزان آموزش داده شد.

اخبار مهم