کاروان راهیان نور پسران دانش آموزی بندرترکمن از سرزمینهای عملیاتی جنوب کشور بازدید کردند.

طرح یاوران مدارس استان گلستان، به صورت پایلوت در دبستان دخترانه 22 بهمن شهر دلند با حضور ریس سازمان دانش آموزی استان افتتاح شد.

120 نفر از دانش آموان پسر در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق جنوب کشور اعزام شدند.

مانور پدافند غیر عامل در هنرستان پسرانه دکتر حسابی مینودشت برگزار شد.

پسته عمده و جزئی عنایتی