مراسم متمرکز بزرگداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش با حضور مسئولین شهرستانی در دبستان دخترانه امام رضا(ع) بندرترکمن برگزار شد.

مدیر دبستان شهیدایمری خواجلربندرترکمن از اقدامات سازنده خیرین در تامین کمکهای آموزشی و پرورشی به دانش آموزان مدرسه برای جلوگیری از ترک تحصیل در این مدرسه خبر داد.

رییس اداره محیط زیست بندرترکمن از اجرای طرح محیطبان با استقبال پرشور دانش آموزان دبستان طالقانی در این شهرستان خبر داد.

اخبار مهم