سرویس اجتماعی :  زمستان که مى شد، مادرم عمامه به سرم مى پیچید...IMAGE635277950375740197

یزدانبخش شریفی گفت : اداره كل آموزش و پرورش استان ایلام در حوزه ی فعالیت های انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 92-91 رتبه عالی در بین ادارات كل استانهای كشور كسب كرد .

گردهمایی رابطین جشنواره خوارزمی مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز در سالن اجتماعات این ناحیه برگزار شد.

اولین جلسه ی هم اندیشی انجمن های اسلامی شهرستان اهواز درمقطع راهنمایی با حضور 30 نفر از مسئولین انجمن مدارس راهنمایی در مکان دفتر اتحادیه استان برگزار شد.

اخبار مهم