رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان اهواز در جلسه شورای راهبردی سوادآموزی بر همکاری کلیه دستگاه ها و نهادها جهت انسداد مبادی بی سوادی تاکید کرد. چهارمین جلسه شورای راهبردی سوادآموزی شهرستان اهواز در با ریاست فدعمی فرماندار شهرستان اهواز در سالن کنفرانس مرکز پژوهش سرای غدیر برگزار شد
  عبدالعزیز فدعمی فرماندار شهرستان اهواز در این جلسه با اشاره به آمار جمعیت بی سوادان بین 10 تا 49 سال؛ همکاری دستگاه های دولتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، اداره کل زندان ها، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نواحی مقاومت بسیج، مراکز بهداشت شرق و غرب اهواز را خواستار شد و بر انجام تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق صدا و سیمای مرکز خوزستان تاکید کرد.
  رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان اهواز در ادامه بر برگزاری مستمر جلسات شورای راهبردی سوادآموزی تاکید کرد و گفت: دستگاه های مختلف در هر جلسه عملکرد خود در رابطه با ریشه کنی بیسوادی را ارائه کنند.
  فدعمی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در رابطه با ریشه کنی بیسوادی در مناطق حاشیه و روستاها تصریح کرد: مدیران مجتمع های روستایی با برنامه ریزی مطلوب در زمینه شناسایی افراد بی سواد و هدایت آنان به کلاس های سوادآموزی اقدام کنند.
  موسوی دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان اهواز هدف از برگزاری این جلسه را برنامه ریزی شورای راهبردی سوادآموزی جهت ارائه طرحها و برنامه های اجرایی و جلب مشارکت سایر نهادها جهت انسداد مبادی بی سوادی در شهرستان اهواز عنوان کرد.
/پانا