اولین جلسه ی هم اندیشی انجمن های اسلامی شهرستان اهواز درمقطع راهنمایی با حضور 30 نفر از مسئولین انجمن مدارس راهنمایی در مکان دفتر اتحادیه استان برگزار شد. اولین جلسه  هم اندیشی انجمن های اسلامی شهرستان اهواز درمقطع راهنمایی با حضور 30 نفر از مسئولین انجمن مدارس راهنمایی در مکان دفتر اتحادیه استان برگزارشد.
این جلسه با هدف مشارکت دانش آموزان در هرچه بهتر برگزار شدن مراسمات هیئت انصارالمهدی و طرح های جذاب برای اعضای انجمن در مدارس برگزار شد.
در این جلسه  ایزدیان ، مسئول واحد راهنمایی شهرستان اهواز، دلیل اهمیت کار فرهنگی در مدارس  را عدم حضور بسیاری از دانش آموزان در مساجد به دلایل گوناگون از جمله مشغله درس و فاصله  مکانی دانستندو به همین دلیل مدرسه را بهترین موقعیت برای اجرای طرح های فرهنگی و اعتقادی و همچنین تربیت دانش آموزان ولایتی برای انجمن اسلامی  دانستند.
همچنین در این جلسه مسئولین انجمن مدارس راهنمایی به ارائه طرح های جذاب دانش آموزی پرداختند و مشکلات کار در مدارس را مورد بحث و بررسی قرار دادند و نتایج مطلوبی بدست آمد./پانا