با وجود این‌که در بخشنامه بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان پنج درصد و به طور مشروط ۱۰ درصد تعیین شده بود، اما در نهایت هزینه‌های جاری دولت با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بسته شد.

دبیر شورای سیاست‌گذاری آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش‌ بنیان از آغاز ثبت‌ نام این آزمون از امروز خبر داد و گفت:‌ در این آزمون 5 هزار نفر از منتخبین به سه هزار و 125 شرکت دانش‌ بنیان و بیش از 16 هزار شرکت خصوصی صنعتی معرفی می‌شوند.

نام بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری ثامن در کنار نام بانکهای مجاز قرار گرفت تا خیال سپرده گزاران راحت شود.

در جریان انجام امور تصفیه برای ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین، تازه‌ترین اخبار از آن حکایت دارد که تمامی امور مربوطه به پایان رسیده و این هفت تعاونی به طور کامل به کاسپین منتقل شدند.

اخبار مهم