مدیر آموزش و پرورش قاینات گفت: معلم دبستان رضوان نیمبلوک قاین علی رغم کسالت شدید به علت از دست دادن کلیه ها با حضور در کلاس درس به دانش آموزان درس عشق و ایثار داد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دو روز پیش در یک نامه رسمی از تعطیلی روز ۳۰ اسفند خبر داده بود، در اطلاعیه جدیدی تعطیلی این روز را پس گرفت و آن را در صلاحیت هیئت وزیران دانست.

نمایندگان مردم در خانه ملت با احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریسی استخدامی در سوابق خدمت و بازنشستگی آن ها در آموزش و پرورش موافقت کردند.

سند آموزش 2030 برنامه‌ای است که در یونسکو برای جهان تدوین و در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی بومی‌سازی و اجرا می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا سند آموزشی یک کشور اسلامی باید براساس معیارهای تربیتی اسلامی تدوین و تصویب شود یا بر اساس معیارهای لیبرالیسم؟!

وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه حق‌التدرس فرهنگیان تا شهریور سال جاری را پرداخت کرده‌ایم، از تلاش برای پرداخت حق‌التدریس‌های مربوط به 6 ماه دوم امسال خبر داد.

اخبار مهم