تنبیه بدنی به وسیله افرادی به غیر از والدین از جمله مسئولان آموزش و مربیان از مواردی است که در قانون کودک آزاری تلقی شده و پیگیری و مجازات آن به شاکی خصوصی نیاز ندارد.

امدادگران همچنان مشغول استخراج مجروهین از ساختمان پلاسکو هستند .ساختمان پلاسکو که صبح پنجشنبه سی ام دی دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. شهریاری سرپرست دادسرای جنایی به فارس گفت: اقدامات مربوط به آوار برداری در حال انجام است و هنوز هیچ جسدی از زیر آوار خارج نشده است.

پسته عمده و جزئی عنایتی