واقعه مباهله با نامه پیامبر(ص) به مسیحیان نجران و دعوت آنان به اسلام شروع شد و در نهایت با عقب‌نشستن نجرانیان و ایمان‌آوردن عده‌ای از آنان پایان یافت.

یک زن و مرد آمریکائی با سگشان آمدند داخل مغازه تا سیگار بخرند. سر و وضع ناجوری داشتند. محمود نگاه پر تنفرش را دوخت به چهره کریه آن مرد؛ شکسته بسته حالیش کرد ما سیگار نداریم، بعد هم با عصبانیت آن ها را از مغازه بیرون کرد. زن و مرد آمریکایی نگاهی به همدیگر کردند و حیرت زده از مغازه بیرون رفتند، آخر آن روزها کسی جرأت نداشت به آن ها بگوید بالای چشمشان ابروست.

پیامبر(ص) فرمودند: خداوند در آسمان هفتم فرشته‌ای را قرار داده است که اسمش دعوت کننده است؛ وقتی ماه رجب وارد می‌شود، فرشته‌ای که در آسمان هفتم است هر شب از ماه رجب تا به صبح ندا می‌دهد.

راه «ابراهیم یزدی» آنجا از «انقلاب» جدا شد که «امام (ره)» را مردی انقلابی دید و نه دیپلماتی که بشود با وی معامله یا مصالحه از نوع دیپلماتیک و امروزی‌اش داشت. وی در سیاست خارجی بعد از انقلاب ایران از پیشقراولان تفکری بود که معتقد به مصالحه و همراهی با آمریکا بود.

امام حسن علیه السلام: پناهنده به خدا در امان و محفوظ است و دشمن خدا ترسان و بى یاور است.

اخبار مهم