امام صادق علیه‌السلام فرموده اند عقل، راهنماى انسان، بينا كننده و كليد كارهاى اوست، هر گاه عقل با نور يارى شود، دانا، حافظ، تيزهوش و فهيم مى‏‌شود.

امام صادق علیه السلام در سخنی ارزشمند پنج کاری که شبیه به هم هستند و ایمان را از بین میبرند را بیان فرموده‌اند.

امام باقر علیه‌السلام در کلامی گهربار هفت حقی که با امر به معروف و نهی از منکر زنده می‌شود از جمله امنیت و احیای فرائض را بیان فرموده‌اند.

ازحسد بپرهيز، كه در شأن تو نيست، و از بد اخلاقى دورى كن، كه از سرشت تو نيست؛ چرا كه تو با آن دو، جز به خودت زيان نمی ‏رسانى، و هر گاه خودت زيان‏رسانِ خود بودى، زحمت دشمنت را درباره كارت كم كرده ‏اى.

امام صادق علیه السلام در کلامی گهربار، کوچک شمردن گناهان را مذمت و مفهوم گناهانی که ناچیز به شمار می‌آیند را بیان فرموده‌اند.

اخبار مهم