رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرموده‌اند هر کس به بدی امر کند یا به آن دلالت یا اشاره کند، او نیز در آن شریک است.

در بهشت، قصرها و غُرفه هائی است که اندرون آنها از بیرون و نمای خارجی و ظاهر آنهااز درون پیداست. کسانی در آن سکونت خواهند کرد که افشای سلام کنند.

امام کاظم علیه السلام در کلامی گهربار ارزش دانایی و تعقل را بیان و فرموده اند بلند پایه ترین بندگان در دنیا و آخرت، عاقلترین آنها هستند.

امام علی علیه السلام فرموده‌اند: به خدا سوگند کار دنیا و دین جز با جهاد درست نمی شود.

امام صادق علیه السلام در سخنی ارزشمند فرموده‌اند که اگر در پنج مورد به حق رفتار کنی بردبار هستی. بردباری چراغ خداست.

اخبار مهم