رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان اهواز در جلسه شورای راهبردی سوادآموزی بر همکاری کلیه دستگاه ها و نهادها جهت انسداد مبادی بی سوادی تاکید کرد.

اولین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز در دفتر مدیریت این ناحیه برگزار شد.

انتشار عکس‌هایی از زندگی خصوصی دختران و زنان ایرانی با هدف القای تغییر در شیوه زندگی نسل جدید ایران انجام می شود.

 

اخبار مهم