سرویس اجتماعی : آمارپذیرش واسکان مسافرین در آغازین روزهای تعطیلات نوروزی تاامروز29 اسفند251نفر وتعداد کل خانوارها51 خانواده بوده است .81069939-5541367 به گزارش کلاس بیست ، روابط عمومی ستاد اسکان نوروزی آمارپذیرش تا29/12/92 را 251نفر وتعدادکل خانوار 51خانواده بوده که از این تعداد234نفرفرهنگی و17 نفر افرادغیرفرهنگی عنوان کرد.

همزمان با آغاز بکار ستاداسکان نصرا...کشیری مدیر آموزش وپرورش شهرستان گرگان ازمحل استقرار ستاداسکان بازدید نمود.

گفتنی است ستاداسکان مسافرين در گرگان از بعداز ظهر 28اسفند ماه فعاليت خود برای پذيرش ميهمانان نوروزی آغاز کرده است که دراولین روز آغاز به کار  و توسط 4کاربر با سيستم نوبت دهي به مسافرين خدمات خواهد داد.