شهرستان علی آباد:
غذاهای سنتی :
اسفناج تچین - سیب تچین – خام تچین – آش خمیر - ترشو - ماست شوربا - ماش پلو - ماش پتی - ترشی پلو - سلف خورش - شلواش خورش - کشمش پلو

شیرینی های سنتی :
نان محلی ( تنوری) ، حلوا برنجی ، حلوا آردی با مغز گردو ، نان برنجی ، قتلمه ( نان روغنی )

شهرستان رامیان و آزاد شهر:

غذاهای سنتی :
انواع ته چین ، خورشت ترشک ، سبزیجات محلی ، انواع کوکو ها و آش    ، ته چین کشمش  ، اشکنه آردی
شیرینی های سنتی :
مار مرده ، قتلمه ، مت انواع نان های محلی ( روغنی – برنجی – جزغاله – گردو- پونه و ...)

غذاهای سنتی ترکمن ( بندر ترکمن، آق قلا ، کلاله ، گنبد ، گمیشان، مراوه تپه )
1.    چکدرمه
2.    بورک
3.    آیران غاینان
4.    اون آش
5.    سوق آش
6.    قاتقله آش
7.    آیران قویما
8.    ماهی شور خشک

شیرینی های سنتی ترکمن ( بندر ترکمن، آق قلا ، کلاله ، گنبد ، گمیشان، مراوه تپه )
1.    قاتلاما
2.    تاتار چورک
3.    بشمه
4.    پتیر
5.    کلوچه
6.    اک مک
7.    کاک
8.    چافاتی
9.    پوشیق
10.    مت
11.    مار مرده

شهرستان گرگان:

غذاهای سنتی:
1.    آش ساک 
2.     ماش پتی
3.     ناز خاتون
4.     کدو ماشی
5.     آش ماش

شیرینی های سنتی:
1.    کاچی
2.     حلوا اماج
3.     نان خرمایی
4.     نان زنجبیلی
5.     نانک  ( پا درازی  )
6.     حلوا گردویی

شهرستانهای مینودشت و گالیکش:

غذاهای سنتی:
1.    آش ترشی
2.     خورشت برنج
3.     خورشت ماش
4.     خورشت گزنه
5.     خورشت جرجرم
6.     ماش پلو
7.     شیر برنج
8.     مال مرده
9.     خورشت اسفناج
10.      آش ماست
11.    کشک   

شیرینی های سنتی:
1.    نان تاتاری
2.     قودوقودی
3.     تره حلوا
4.     کاچی
5.     حلوا برنجی
6.     مد
7.    کسمگ

شهرستانهای  کردکوی و بندر گز:

غذاهای سنتی:
1.    کدو پلو
2.     بزباش
3.    آش ترشی
4.    خمیر آش
5.     آش گزنه
6.     آش دوغ
7.    خورشت ماش ( ماش پتی )
8.    باقلا پخته ( سیر داغی )
9.     ساق عروس
10.     ماست مرغانه
11.     آلبالو پلو

شیرینی های سنتی:
1.    نان برنجی
2.     قتلمه
3.     نان تابه ای
4.     حلوا گردویی
5.     حلوا کنجدی
6.     حلوا تخم گشنیز
7.     مسقطی
8.     کاچی