ابریشم بافی


البسه محلی ( ترکمن )

البسه محلی (زیارت)                                               البسه محلی (شاهکوه)

البسه محلی ( قزاق )                                             البسه محلی ( علی آباد کتول )

بافتنی های سنتی

پلاس

جاجیم

چرم سازی

حصیربافی

رودوزی سنتی

زیورآلات ترکمن

سوزن دوزی بلوچ

سوزن دوزی ترکمن

فرش

گلیم

نمد مالی

 

فروشگاه های صنایع دستی استان

گرگان

گنبد

gnbd

شهرستانها