بیمارستان فلسفی                     |   2322882-0171       گرگان- میدان 15 خرداد
مرکز جراحی قلب کوثر کردکوی       |   01733273969       کردنکوی-خیابان جنگل
مرکز ام آر آی بیمارستان طالقانی گنبد |   01722223997        گنبد-خیابان طالقانی شرقی-خیابان دانش شمالی
رادیولوژی دکترنوریانی             |  01712240340      گرگان،خ ولیعصر،نبش عدالت 13مجتمع پژشکان طبقه همکف
رادیولوژی دکترحنفی               |   01736231112     علی آبادکتول-خ جنگلده،سمت راست بعدازآزمایشگاه پارس
مرکز پزشکی هسته ای صدف         |   01712268811        گرگان-خیابان ولیعصر انتهای عدالت 13
مرکز فیزیوتراپی هلال احمر گلستان   |   01712223710        گرگان-بلوار پنجم آذر-آذر یکم انتهای کوچه عطایی
بیمارستان حکیم جرجانی             |   01714425987        گرگان میدان بسیج بیمارستان حکیم جرجانی
بیمارستان دکتر موسوی              |   01712337250        گرگان عدالت 11 کلینیک دکتر موسوی
بیمارستان دکتر بسکی گنبد           |  01725554441         گنبد-خیابان طالقانی شرقی
بیمارستان برزویه گنبد               |   01722227160        گنبد خیابان امام زاده غربی
بیمارستان 5 آذر گرگان              |   5-01712220561    گرگان خیابان 5آذر
بیمارستان طالقانی                   |   01712224364        گرگان پیچ ستاد بلوار جانبازان
بیمارستان شهداء بندرگز             |   01733722014        بندر گز -بیمارستان شهداء بندر گز
بیمارستان آل جلیل آق قلا           |    01735226767       آق قلا ابتدای جاده بندرترکمن
بیمارستان امام خمینی بندرترکمن     |   3091-01734091     بندر ترکمن-بلوار شهید آرخی
بیمارستان بقیه ال.. الاعظم          |   01736240007       علی آباد-حد فاصل جاده فاضل آباد و علی آباد
بیمارستان امام رضا خان به بین     |   12-0174624261    خان به بین - بیمارستان امام رضا
بیمارستان حضرت رسول اکرم کلاله  |   9-01744247990    کلاله- بیمارستان حضرت رسول اکرم کلاله
بیمارستان فاطمه الزهرا              |   01745222323       مینودشت- بیمارستان فاطمه الزهرا
بیمارستان شهداء گنبد               |   017323338300      گنبد-بیمارستان شهداء گنبد
بیمارستان امیرالمومنین              |   01733275768        کردکوی- بیمارستان امیرالمومنین
بیمارستان شهید مطهری             |   4-01725551111    گنبد- بیمارستان شهید مطهری
بیمارستان طالقانی گنبد              |   01722223997       گنبد-بیمارستان طالقانی گنبد
بیمارستان صیاد شیرازی            |   01712251910       گرگان بلوار صیادبیمارستان آموزشی درمانی صیاد شیرازی
مرکز جراحی محدود کاپری          |   1712268980         گرگان عدالت 7 مرکز جراحی محدود کاپری
کلینیک امام خمینی                  |   2230202-2225344    گرگان خیابان امام خمینی آفتاب 25 جنب بانک ملت مرکزی ساختمان دندانپزشکان